sundhed
kultur
livshistorie
borgeren
SSA
100

hvilke tre kategorier er der inde for emnet sundhed?

Socialt

Fysisk 

Psykisk

100

hvad er kultur?

det er værdier, normer og holdninger

100

hvad er en livshistorie?

generationsfortælling

identitet

100

hvilke primær sygdomme får mænd og kvinder hver især?

mænd - hjerte- karsygdomme 

kvinder - kræft og multipel sklerose

100

hvilke love skal vi som SSA overholde?

Serviceloven

sundhedsloven

200

Inde for det fysiske område, er der et fagord for det som vi skal ligge mærke til hos borgen/patienten. 

hvad hedder det?

KRAM (S) - faktoren

200

hvad kan være en udfordring som SSA når man skal ind til en dansk/etnisk borger?

sproget og kommunikationen

200

hvilken tilgang skal vi have til en borger som åbner op/fortæller om sin livshistorie?

vi skal være empatiske

200

hvad er den nuværende levetid for mænd og kvinder?

cirka:
mænd - 79 år

kvinder - 83 år

200

hvad har vi som pligter som SSA?

(også sådan lov agtigt)

omsorgspligten 

tavshedspligten

300

hvad kan du ikke være når du er syg?

Rask

300

hvad er aboriginere?

det er en befolkning af indfødte mennesker i Australien

300

Hvem opfandt den narrative tilgang?

Jerome Bruner

300

hvad betyder ADL?

almindelig daglig levevis

300

nævn de tre P'er

Professionelt

Personligt

Privat

400

hvad hjælper hvis man er obstiperet?

kost fibre

movicol 

motion 

sunde madvaner

400

hvornår er det kvindernes kampdag?

d. 8. marts

400

hvad skal vi som SSA bruge borgerens livshistorie til?

får borgeren til at holde fokus på de gode perioder i deres liv, og gøre dem opmærksom på deres ressourcer.

400

hvor mange procent stiger antallet af ældre i 2060?

stiger med 35,8%

400

nævn mellem 3-4 typiske arbejdsopgaver for en SSA

yde sygepleje

støtte og vejlede

samtale

rehabilitering

500

hvor skal ældres BMI ligge for at de er normalvægtige?

mellem 24-29

500

hvilken befolkning har størst chance for at få type 2 diabetes?

etniske danskere

fx mennesker fra Pakistan, Tyrkiet, Libanon og Indien

500

nævn de tre hovedpunkter for MOHO

(den model for menneskelige aktiviteter)

vilje (motivation)

vaner (mønstre og rutiner)

udøvelseskapacitet (fysiske og mentale evner)

500

hvem har størst chance for at få demens? mænd eller kvinder?

kvinder, der er over dobbelt så mange som mænd

500

hvor kan man arbejde henne som SSA?

plejehjem

hjemmeplejen

psykiatrisk afdeling

hospital

lægen

Click to zoom