Fedtstoffer
Saccharider
100

Det kemiske navn for fedtstoffer

Hvad er lipidder?

100

De tre former for saccharider

Hvad er Monosaccharider, Disaccharider og Polysaccharider?

200

En fedtsyres dobbeltbindinger

Hvad er iodtallet?

200

Den reaktion, hvor monosaccharider kan laves om til disaccharid.

Hvad er en kondensationsreaktion?

300

Fedtsyrens længde

Hvad er forsæbningstallet?

300

En funktionel gruppe som fehlingsvæske kan oxidere.

Hvad er en aldehyd?

400

En omdannelse fra cis-fedtsyre til trans-fedtsyre.

Hvad er en konjugereing af dobbeltbindinger?

400

Det latinske ord for højre.

Hvad er dexter?

500

4-cis,7-cis,10-cis,13-cis,16-cis,19-cis-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaensyre. (Kort betegnelse)

Hvad er C22:6, n-3?

500

Grunden til at cellulose ikke kan nedebrydes i mennesker.

Hvad er placeringen af monosaccheriderne?

Click to zoom