Ano 'Say' Mo?
Gusto Mo Date?
Hari ng Sablay
The Singing Bee
Hayop ang Dating
100

Sino ang nagsabi nito: Nilinlang mo ako, O Jehova, at nalinlang ako.Ginamit mo ang lakas mo laban sa akin, at nagtagumpay ka.Naging katatawanan ako buong araw;Hinahamak ako ng lahat.

Jeremias (Jer.20:7)

100

Nagsimula ang Pandemic

March 15, 2020

100

Haring iniluklok sa Juda pero hindi naging tapat sa pangako at nakipagtulungan sa Paraon ng Ehipto

Zedekias

100

Sa Song 153 'Anong Nadarama Mo', anong mga bagay ang pwedeng ibigay kay Jehova?

puso, isip, tinig at handog

100

Tatlong beses na nagpakita dito ang anghel pero tatlong beses rin itong pinaghahampas ng kaniyang amo

Asno

200

Ayon sa Apoc.3:14-16 anong kongregasyon ang tinukoy na "Alam ko ang mga ginagawa mo, na hindi ka malamig at hindi ka rin mainit. Kaya dahil maligamgam ka at hindi ka mainit o malamig, isusuka kita"

Laodicea

200

Kailan ka nabautismuhan?

200

Noong kaniyang ika-12 taon bilang hari, pinasimulan niya ang isang kampanya laban sa idolatriya na lumilitaw na umabot hanggang sa ika-18 taon ng kaniyang paghahari.

Josias

200

Anong title ng kantang ito:

Tulad singaw ang buhay ng tao, O kay daling maglaho. Dulot nito’y luha sa ’ting mata, Kirot at panlulumo. Kung mamamatay, mabubuhay ba?

Awit 151 - Tatawag Siya

200

Sa Gen 22:2 sa anong lugar o bundok iniutos ni Jehova na ihandog ni Abraham ang anak niyang si Isaac? 

Moria

300

Anak na babae ng Midianitang pinuno na si Zur. Noong panahong 24,000 Israelita ang mamatay dahil sa imoralidad may kaugnayan sa Baal ng Peor

Cozbi

300

Kailan sinimulan kilalanin ang mga Saksi ni Jehova?

1931
300

Pinagaling sa ketong dahil sa tulong ng aliping batang babae

Naaman

300

Ano paborito mong Kingdom o Original Song at bakit?

300

Ayon sa 2 Hari 2:23-25, anong hayop ang pumatay sa 42 bata noong tuyain nila si Eliseo na kalbo?

Oso

400

Isang propeta at manunulat ng aklat pero hindi siya ipinanganak bilang anak ng propeta, ni isa man sa “mga anak ng mga propeta.” 

Amos

400

Sa taon na ito, idineklara ng Vyborg City Court na “ekstremista” ang bersiyong Russian ng New World Translation of the Holy Scriptures, ang Bibliyang inilalathala ng mga Saksi ni Jehova sa maraming wika.

August 2017 o Agosto 17, 2017

400

Ang lahi ng pamilya nila ay maganda kaya naman pinuri siya sa buong bansa dahil sa kaniyang namumukod-tanging kagandahang-lalaki. Ninais rin niyang higitan ang kaniyang Ama sa pagiging Hari

Absalom

400

Anong title nito:

Tapang ay kailangan

Sa hamon ng buhay.

Jehova, sa ’yo lamang

Tunay na tagumpay.

Bigyan Mo Ako ng Lakas ng Loob

400

Anong hayop ang gusto mo alagaan sa Paraiso at bakit?

500

Sino ang nagsabi nito: Totoo ang nabalitaan ko sa aking lupain tungkol sa mga nagawa mo at sa karunungan mo. Pero hindi ako naniniwala noon sa mga balita hanggang sa dumating ako rito at makita ko mismo.

Reyna ng Sheba (1Hari 10:6,7)

500

Ano ang goal mo para sa taon na ito?

500

25 taon siyang nag hari. Siya ang haring nagpapatay sa propeta ni Jehova na si Urias at gumawa ng maraming kasuklam-suklam na mga bagay

Jehoiakim

500

Kumpletohin ang lyrics: 

Ang ________ mo, O Diyos na Jehova, Nadarama.

Ang pag-ibig mo— Kailangan namin ’to.

Nawa’y laging _______

Nang kami’y mabuhay.

pag-ibig, taglay

500

Sa bugtong/palaisipan na ibinigay ni Jehova kay Ezekiel, sa anong hayop inilarawan si Haring Nabucodonsor?

Agila

Click to zoom