Dua'in
De 5 søjler
Symbolik & Islams historie
Muhammed SAW
Blandet
100

Hvad er toilet ki dua (når man skal ind)?  

"Allahhumma inni aoozobika minal khubusi  wal khaba-ise"

100

Nævn de fem søjler

1. Islamisk trosbekendelse (shahada),

2. Daglige bønner (salah),

3. Almisse (zakat),

4. Faste under Ramadan (sawm),

5. Pilgrimsrejsen til Mekka (hajj)

100
Det muslimske fællesskab - på arabisk 

Umma

100

Muhammed var Allahs....?

Sendebud 

100

Muslimernes største højtid hedder Ramadan. I ramadanen fejrer man at Muhammed fik åbenbaret Koranen fra en engel. Hvor længe varer Ramadanen ca?

29-30 dage (1. måned)


200

Hvad er den dua inden man skal sove?

"Allahumma Bismika Amutu Wa Ahya"

200

Hvad kan man bruge til at finde "bederetningen" med?


Et bønnekompas


200

Hvad hed englen, der åbenbarede muslimernes hellige bog for en særlig mand?


Gibrael

200

Hvem var Profeten Muhammed SAW yndlingskone?

Hazrat Aisha bint Abi Bakr (RA)

200

Hvad er en muslim?

En, der underkaster sig Gud, Allah.

300

Hvad er dua for, når man skal stå op/vågne? 

"Alhamdu lillaahil-lathee ahayaanaa ba'da maa amaatanaa wa ilayhin-nushoor"

300

Hvad hedder det når man tror på en gud?

Monoteisme

300

På mange islamiske landes flag ses to hellige symboler, der symboliserer Islam. Hvad er disse to symboler?


En halvmåne og en stjerne


300

Hvorved kan vi lære om Profetens skik og brug?

Sunnah

300

Recitér de første 3-5 ayat af Surah Kahf 

...

400

Hvad er "look in a mirror dua? 

"Allah humma anta has'santa khalqi fa has'sin khuluqi"

400

Hvad kaldes det særlige tårn, hvorfra der bliver kaldt til bøn?


En minaret


400

Der er en særlig regel, når muslimer skal begraves. Hvad er det?

Ansigtet skal vende mod Mekka


400

Hvad er hadith? 

Fortællinger om profeten Muhammed, der beskriver hvad han sagde og gjorde, til efterlevelse af muslimer.


400

I hvilken surah fortælles uddybende om ramandan måned?

Surah al-baqarah 

500

Hvad er family ki dua (også kaldet naik orlad ke liye dua) 

Ledetråd: Surah al-furqan, ayat 74

”Rabbana hab lana min azwajina wasuriyatina qurrata aAAyunin waj Aalna lilmuttaqeena imamaa.”

500

Der er en særlig dag på ugen, hvor bønnen er vigtigere end andre, fordi Imamen holder en særlig tale/prædiken. Hvilken dag er det, og hvad kaldes denne bøn?


Fredagsbøn


500

Nævn de fire retvejledte kaliffer (fornavn er nok)

Abu bakr - Umar ibn Khattab - Uthman ibn Affan - Ali ibn Abi Talib


500

Hvad hedder Muhammed SAW's børn? 

Fatima al-Zahra

Zaynab 

Ibrahim ibn Muhammad 

Ruqayyah bint Muhammad 

Qasim ibn Muhammad 

Abd-Allah ibn Muhammad 

Umm Kulthum bint Muhammad 

500

Profeten Muhammed SAW havde til opgave, at skulle..?

Sprede Allahs ord for, at vejvise menneskeheden. 

Click to zoom