Angiv tillægsordene
Komparativ eller superlativ?
Bøj tillægsordene
Sandt eller korrekt?
Regler
100

Is it true, that Henrik has canceled our favorite lesson?

Hvad er favorite

100

My house is larger than hers.

hvad er komparativ

100

Bøj busy

Hvad er busy - busier - busiest

100

Er will et tillægsord?

Hvad er falsk

100

Hvad er forskellen på et biord og tillægsord?

Hvad er tillægsord lægger sig op af navneord og pronominer. Biord lægger sig op af udsagnsord, tillægsord, biord eller en hel sætning

200

The blunt made me high

hvad er high

200

The rock flew higher than the roof.

hvad er komparativ

200

Bøj tangled

Hvad er tangled - more tangled - most tangled

200

Bad, badder, the baddest

Hvad er falsk

200

Hvad og hvordan bruges komparativ og superlativ tillægsord til?

Hvad er komparativ til sammenligning / superlativ til at beskrive i højeste og laveste grad af tillægsordet.

300

The present situation is not sustainable

hvad er present

300

My house is the largest one in our neighborhood.

Hvad er superlativ

300

bøj far

Hvad er far - further - furthest

300

Komparativ bruges til at beskrive en genstand, som befinder sig i den højeste eller laveste grad af en egenskab

Hvad er falsk

300

Hvad bliver engelske adjektiver bøjet i? Og hvordan bøjes de?

Hvad er bøjes i grad; Positiv, komparativ og superlativ

400

This is a difficult task to complete, but where there is a will there is strength

hvad er difficult & strength

400

We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest.

Hvad er superlativ

400

bøj simple

Hvad er simple - simpler - simplest

400

Tillægsord lægger sig også op af udsagnsord

Hvad er falsk

400

På dansk får tillægsordet tilføjet -e i pluralis. På engelsk får tillægsordet tilføjet?

Hvad er ingenting. Tillægsord på engelsk har samme form både singularis og pluralis.

500

Man acts as though he were the shaper and master of language, while in fact language remains the master of man.

hvad er though, shaper, master & master

500

Your dog ran the fastest of any dog in the race.

Superlativ

500

Bøj dirty

Hvad er dirty - dirtier - dirtiest

500

Tillægsord bøjes ikke i køn, tal og bestemthed

hvad er sandt

500

Nævn de 3 første af den rækkefølge tillægsord skal stå i, når der skal bruges flere end ét. (tre-dobbelt point hvis man kan nævne hele den korrekte rækkefølge)

Hvad er Antal, værdi/mening, størrelse, temperatur, alder, form, farve, oprindelse, materiale

Click to zoom