Gerundium
Nær fremtid (futurum)
Førnutid (perfektum)
Gæt hvilken tid eller form ordet er bøjet i
Mix
100

bøj verbet comer i gerundium

Comiendo

100

Hvad betyder sætningen "Voy al colegio"

Jeg tager i skole

100

Hvilken endelse tilføjes til er- og ir- verber i førnutid

-ido

100

hvilken form er "comiendo" bøjet i

gerundium (igangværende handlinger)

100

Hvilken endelse har ar- verber bøjet i perfektum

-ado

200

Hvilken endelse skal ar-verber have, når de bøjes i gerundium

-ando

200

Bøj verbet ir i præsens

voy, vas, va, vamos, vaís, van

200

Oversæt sætningen "mi gato ha bailado el tango" til dansk

Min kat har danset tango

200

Hvilken tid er ordet "comido" bøjet i

perfektum (førnutid)

200

Hvordan bøjes verbet "escribir" i gerundium

escribiendo

300

Hvilket verbum sættes foran gerundium

Estar

300

Hvordan opbygges en sætning med nær fremtid

ir+a+infinitiv (navnemåde)

300

Hvordan opbygges en sætning i førnutid

en form af hjælpeverbet haber+participium (altså verbet bøjet med -ado eller -ido)

300

Hvilken tid er ordet "hacer" bøjet i

infinitiv 

300

hvordan bøjes verbet "ir" i første person ental nærfremtid

voy

400

Oversæt sætningen "Mi madre y su amiga estan tomando café" til dansk

min mor og hendes veninde drikker kaffe 
400

Hvad er forskellen på "va" og "van"

va er 3. person ental og van er 3. person flertal

400

Oversæt sætningen til dansk "han bebido una cerveza"

De har drukket en øl 

400

hvad er infinitiv formen af det bøjet ord i sætningen "ella está hablando con su amiga"

hablar

400

hvordan bøjes verbet "ir" i 2. person pluralis nær fremtid

Vais

500

Oversæt sætningen "hun arbejder derhjemme" til spansk

ella está trabajando en casa

500

oversæt sætningen "at tage i biografen" til spansk

ir al cine

500

Oversæt sætningen "Jeg har talt med ham" til spansk

He hablado con él

500

Hvad er fejlen i denne sætning "voy a comprado una falda roja"

Comprar skal ikke bøjes i nær fremtid (IR + a + infinitiv)

500

Hvad er fejlen i denne sætning "Ha escribido un deber"

Escribido er uregelmæssig og følger derfor ikke Ido-bøjningen. Escribir skal bøjes som escrito

Click to zoom