Logică
Calcule
Algebră
Probleme
100

Domnul Ionescu are doi copii. Dacă copilul mare este băiat, cât la sută sunt şanse ca şi celălalt copil să fie tot băiat?

50%

100

72:8+135:9=

30

100

(9√3-2)²=

247-36√3

100

După o reducere cu 12% un obiect costă 352 lei. Aflați prețul obiectului înainte de reducere.

400 lei

200

Dacă ½ din 5 este 3, atunci cât este 1/3 din 10?

4

200

56 + 3•12-17=

108

200

(3x-4y)(3x+4y)=

9x²-16y²

200

Un automobil a mers 2 ore cu viteza de 90 km/h și 3 ore cu viteza de 70 km/h. Cu ce viteză medie a mers automobilul?

78 km/h

300

Care sunt cele trei numere pozitive care atunci când sunt adunate sau înmulţite dau acelaşi rezultat?

1, 2 și 3

300

3√12-5√27+√75=

-4√3

300

64x³-27=

(4x-3)(16x²+12x+9)

300

Două unghiuri complementare sunt direct proporționale cu numerele 2 și 7. Cu ce este egală diferența lor?

50°

400

Care este următorul număr din serie 1 11 1211 111221 312211?

13112221

400

2√5+19√7-6√5-26√7=

-4√5-7√7

400

(0,2t²-z⁴)³=

0,008t⁶ - 0,12t⁴z⁴ + 0,6t²z⁸ - z¹²

400

Fie ABC un triunghi isoscel cu baza BC=6 cm. Știind că perimetrul triunghiului este de 20 cm, aflați lungimile laturilor AB și AC.

AC=AB=7 cm

500

Pe raftul unei biblioteci sunt câteva cărţi. Dacă una dintre cărţi este a patra de la stânga şi a şasea de la dreapta, câte cărţi sunt pe raft?

9 cărți

500

2√63-4√48-9√175+√108=

-39√7-10√3

500

4/9 x²+2ax+9/4y²=

(2/3x+3/2y)2

500

ABC este un triunghi echilateral și D∈(BC), astfel încât m(<CAD)=30°. Știind că AC=8 cm, aflați DC.

DC= 4 cm

Click to zoom