BYGNINGEN
KIRKENS LIV
BLANDET
VED DU DET
HVAD KALDES DET
100
BYGGESTIL HVOR MAN BRUGER VINDUER MED RUNDE BUER?
HVAD ER ROMANSK STIL
100
SPROG SOM BLEV BRUGT I KIRKERNE I KATOLSK TID?
HVAD ER LATIN
100
STORE FIRKANTEDE STEN DER BLEV BRUGT TIL KIRKEBYGGERI I MIDDELALDEREN?
HVAD ER EN KVADERSTEN
100
DEN DANSKE SALMEDIGTER DER HAR SKREVET FLEST SALMER
HVEM VAR GRUNDTVIG
100
MODEL AF SKIB DER OFTE SES HÆNGENDE I LOFTET I EN KIRKE?
HVAD ER ET KIRKESKIB
200
BYGGESTIL HVOR VINDUERNE ER SPIDSE FOROVEN?
HVAD ER GOTISK STIL
200
VIGTIG BEGIVENHED I KIRKENS LIV DER FANDT STED I 1536?
HVAD ER REFORMATIONEN
200
STED HVORFRA PRÆSTEN TALER TIL MENIGHEDEN?
HVAD ER EN PRÆDIKESTOL
200
NAVNET PÅ DE TO INDGANGSDØRE DER OPRINDELIG VAR I MANGE AF DE ÆLDSTE KIRKER?
HVAD ER EN KVINDEDØR OG EN MANDEDØR
200
HØJ TILBYGNING TIL EN KIRKE - OFTE TILFØJET KIRKEN PÅ ET SENERE TIDSPUNKT END DEN BLEV BYGGET?
HVAD ER ET KIRKETÅRN
300
HALVRUND TILBYGNING TIL KIRKEN HVOR ALTERET OFTE STÅR?
HVAD ER EN APSIS
300
DEL AF GUDSTJENESTEN HVOR MAN FÅR VIN OG BRØD?
HVAD ER NADVEREN
300
TILBYGNING TIL KIRKEN HVOR MAN I GAMMEL TID SATTE SINE VÅBEN?
HVAD ER ET VÅBENHUS
300
FUGL DER OFTE BRUGES SOM SYMBOL FOR BEGREBET FRED?
HVAD ER EN DUE
300
ANDET NAVN FOR OVERLIGGEREN OVER EN DØRÅBNING. SES OFTE I ROMANSKE KIRKE?
HVAD ER EN TYMPANON
400
DET STØRSTE RUM I EN KIRKE?
HVAD ER SKIBET
400
KAR HVOR MAN I GAMMEL TID DYKKEDE BARNET HELT NED I?
HVAD ER EN DØBEFONT
400
BETEGNELSE FOR KIRKER BYGGET I PERIODEN 1850 - 1930
HVAD ER DE NYERE KIRKER
400
TYSK MUNK DER GJORDE OPRØR MOD DEN KATOLSKE KIRKE?
HVEM VAR MARTIN LUTHER
400
TILBYGNING TIL KIRKENS KOR, HVOR PRÆSTEN KAN OPHOLDE OG HVOR MAN OFTE OPBAVARER KIRKESØLVET?
HVAD ER ET SAKRISTI
500
MALERIER SOM OFTE SES PÅ MURE OG HVÆLVINGER I GAMLE KIRKER?
HVAD ER ET KALKMALERI
500
BILLEDE ELLER SKULPTUR BAG KIRKENS ALTER
HVAD ER EN ALTERTAVLE
500
VERDENSHJØRNE SOM EN KIRKES TÅRN OFTEST VENDER IMOD?
HVAD ER VEST
500
NAVN FOR KORS HVORPÅ DER ER PLACERET EN KRISTUSFIGUR?
HVAD ER ET KRUCIFIKS
500
LILLE FIGUR AF FABELDYR - SES FLERE STEDER INDMURET I KIRKENS VÆG
HVAD ER EN BASILISK