คำนวณ 1
สมบัติต่าง ๆ
คำนวณ 2
เกล็ดความรู้เกี่ยวกับการคูณ
เมทริกซ์
ข้อควรระวัง/ข้อสังเกต
100

จงหาผลคูณของเมทริกซ์ต่อไปนี้ (ดูรูปในช่องแชท)

a11 = -9, a12 = -15, a21 = -6, a22 = 3

100

เมทริกซ์มิติ 3 x 2 และเมทริกซ์มิติ 3 x 2 สามารถคูณกันได้หรือไม่?

ไม่ได้

100

จงหาผลคูณของเมทริกซ์ต่อไปนี้ (ดูรูปในช่องแชท)

a11 = 0, a12 = 4, a21 = -4, a22 = -14

100

ถ้านำเมทริกซ์ A คูณด้วยเมทริกซ์ B แล้วต้องการสมาชิกของเมทริกซ์ผลลัพธ์ในแถวที่ 1 หลักที่ 2 ต้องนำแถวหรือหลักไหนของเมทริกซ์อะไรมาคูณกันบ้าง?

แถวที่ 1 ของ A คูณด้วยหลักที่ 2 ของ B

100

เมื่อนำจำนวนจริงมาคูณกับเมทริกซ์มิติ 3 x 3 จะได้เมทริกซ์ผลลัพธ์มีมิติเท่าใด?

3 x 3 (เท่าเดิม)

200

จงหาผลคูณของเมทริกซ์ต่อไปนี้ (ดูรูปในช่องแชท)

a11 = -4, a12 = 2, a21 = 8, a22 = -10, a31 = -18, a32 = 8

200

สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มการคูณคือ (AB)C = B(AC) ใช่หรือไม่?

ไม่ใช่

200

จงหาผลคูณของเมทริกซ์ต่อไปนี้ (ดูรูปในช่องแชท)

a11 = -2, a12 = 1, a21 = 8, a22 = -12 

200

ถ้านำเมทริกซ์ A คูณด้วยเมทริกซ์ B แล้วต้องการสมาชิกของเมทริกซ์ผลลัพธ์ในแถวที่ 3 หลักที่ 1 ต้องนำแถวหรือหลักไหนของเมทริกซ์อะไรมาคูณกันบ้าง?

แถวที่ 3 ของ A และหลักที่ 1 ของ B

200

AB เท่ากับ BA เสมอ จริงหรือไม่?

ไม่จริง

300

จงหาผลคูณของเมทริกซ์ต่อไปนี้ (ดูรูปในช่องแชท)

a11 = 4, a12 = -1, a13 = 11, a21 = 7, a22 = 5, a23 = -9, a31 = -6, a32 = -2 ,a33 = 3

300

เมทริกซ์ใดเป็นเอกลักษณ์การคูณ?

เมทริกซ์เอกลักษณ์

300

จงหาผลคูณของเมทริกซ์ต่อไปนี้ (ดูรูปในช่องแชท)

a11 =7

300

ABC = ACB = BAC ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด? 

ไม่ใช่ เพราะการคูณเมทริกซ์ไม่สามารถสลับที่กันได้

300

ถ้า AB = เมทริกซ์ 0 แสดงว่า A หรือ B จะต้องเป็นเมทริกซ์ 0 แน่นอน ใช่หรือไม่?

ไม่ใช่

400

จงหาผลคูณของเมทริกซ์ต่อไปนี้ (ดูรูปในช่องแชท)

a11 =23

400

เมทริกซ์ (A+B)2 = A2+2AB+B2 ใช่หรือไม่?

ไม่ใช่

400

จงหาผลคูณของเมทริกซ์ต่อไปนี้ (ดูรูปในช่องแชท)

a11 = -5, a21 = 9

400

A(B + C) = AB + AC คือสมบัติการคูณเมทริกซ์สมบัติใด?

สมบัติการแจกแจง

400

เมทริกซ์ A และเมทริกซ์ B จะคูณกันได้ต้องสังเกตจากอะไร?

หลักของเมทริกซ์ A และแถวของเมทริกซ์ B

500

จงหาผลคูณของเมทริกซ์ต่อไปนี้ (ดูรูปในช่องแชท)

a11 = 15, a21 =49

500

เมทริกซ์ A มีมิติ 2 x 3 กับเมทริกซ์ B มีมิติ 2 x 3 คูณกันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด?

ไม่ได้ เพราะหลักของเมทริกซ์ไม่เท่ากับแถวของเมทริกซ์ B

500

จงหาผลคูณของเมทริกซ์ต่อไปนี้ (ดูรูปในช่องแชท)

a11 = -14, a12 = 13, a21 = -1, a22 = 5

500

จงอธิบายมิติของเมทริกซ์ผลลัพธ์ว่าสังเกตได้จากอะไร?

แถวของเมทริกซ์หน้า x หลักของเมทริกซ์หลัง

500

(A+B)(A-B) ทำไมไม่มีค่าเท่ากับ A2 - B?

เพราะ -AB ไม่เท่ากับ +BA

Click to zoom
M
e
n
u