HAYOP
GULAY
PRUTAS
BAGAY
KALIKASAN
1

Hindi pari, hindi hari, 

nagdadamit ng sari-sari.

Paruparo

1

Pagsipot sa maliwanag, 

kulubot na ang balat

Ampalaya

1

Korona ng hari

Nasa ulo palagi

Bayabas

1

Kung gusto mong tumagal pa ang aking buhay, kailangang ako ay mamatay.

Kandila

1

Ginto sa kaitaasan,

Hinding-hindi matitigan

Araw

2

Ibon kong kay daldal, 

ginagaya lang ang inuusal.

Loro

2

Kapag ito'y iyong hiniwa-hiwa,

siya nasasaktan, ikaw lumuluha.

Sibuyas

2

Bahay ni Mang Pedro,

Punung-puno ng bato

Papaya

2
Maliit na parang sibat, 

sandata ng mga pantas.

Bolpen

2

Buhay na di kumikibo, patay na di bumabaho.

Bato

3

Aling hayop sa mundo, 

ang nilalakad ay ulo?

Suso

3

Hindi halaman sa Hongkong,

Berdeng-dilaw ang dahon

Sa sinigang ito malimit ihulog

kangkong

3

Balat ay berde, buto ay itim, laman ay pula
Turingan mo kung sino siya

Pakwan

3

Walang lapis, walang pluma

sumusulat nang maganda.

Kompyuter

3

Kulay nito'y anong ganda,

Nakaarko kung makita

Pula, kahel , dilaw, berde

Asul-mura, Asul-turke,

Violeta ang isang tabi.

Bahaghari

4

Maliit siya, ngunit sikat

Makita lang ng tao'y 

Di lang tumitili, kundi pumuputak

Nagsisigawan na'y ano't lumulundag?

Ipis

4

Isang pamalu-palo, libot na libot ng ginto.

mais

4

Magkakapatid na prinsesa

Kahit na sila'y pawang negra,

Mahusay sila sa pagsasama.

Duhat

4

May ulo, labindalawa ang mata,

May kamay, walang paa.

Ngunit nagsasabi kung uwian na.

Relo o Orasan

4

May puti akong tandang

Sa araw 'di mo mamataan 

Sa gabi dumaraan.

Buwan

5

Pantas ka man at marunong, at nag-aral nang malaon, aling kahoy sa gubat ang nagsasanga’y walang ugat?

Sungay ng Usa

5

Nang munti pa ay paruparo,

nang lumaki ay latigo.

Sitaw

5

Palibot ay kalangitan,

ang gitna'y karagatan.

Niyog

5

May tanim akong halaman

Hindi dinidilig kailanman 

Araw-araw ay tinitingnan

Buwan-buwa'y binabawasan


Kalendaryo

5

Hayan na, hayan na, di mo pa makita.  

Hangin

Click to zoom
M
e
n
u