Sõnaliigid
Algustäht
Kokku- ja lahkukirjutamine
Käänded
Astmevaheldus
100
Mis sõnaliigi sõnad vastavast küsimusele missugune?
Omadussõnad
100
Millal kasutatakse lauses suurt algustähte? Nimeta 2 reeglit!
Nimed, lause algus
100
Kuidas saadakse liitsõna?
Liidetakse kaks või enam sõnatüve üheks sõnaks.
100
Mitu käänet on eesti keeles?
14
100
Kuidas jaguneb astmevaheldus?
Välte- ja laadivahelduseks
200
Mis sõnaliiki kuuluvad sõnad laulan, jookeme, istun?
Tegusõnad
200
Millise algustähega kirjutatakse riikide, linnade ja külade nimed?
Suure algustähega
200
Millistest osadest koosneb liitsõna?
Täiendsõna ja põhisõna
200
Milline kääne vastab küsimustele kes? mis?
Nimetav
200
Milline sõna on astmevahelduseta?
See on sõna, mille käänamisel või pöörmaisel sisehäälikud ei muutu, näiteks elama-elada.
300
Mis sõnaliigi sõnad vastavad küsimusele mitu? mitmes?
Arvsõnad
300
Millise algustähega kirjutatakse keeled ja rahvused?
Väikese algustähega
300
Kas järgnevad sõnad kirjutatakse kokku või lahku: kuld sõrmus, käte rätik, jutu raamat?
Kokku
300
Milline kääne vastab küsimustele? kelleta? milleta?
Ilmaütlev
300
Mis astmevahelduse liigi näide on? Uba-oa, mägi-mäe
Laadivaheldus
400
Mis sõnaliigi sõnad on laulmine, laulja, laul? a) tegusõnad b) nimisõnad
Nimisõnad
400
Mis on valesti kirjutatud? Paranda viga! a) matemaatika, b) Facebook, c) Emadepäev
c) emadepäev
400
Kas järgnevad sõnad kirjutatakse kokku või lahku: venna raamat, isa auto,ema sõrmus?
Lahku
400
Millises käändes on sõnad autona, inimesena?
Olevas käändes
400
Mis astmevahelduse liigi näide on? Kott-koti, kamm-kammi
Vältevaheldus
500
Mis sõnaliigi sõnad on tema, see, mitu? a) asesõnad b) arvsõnad
Asesõnad
500
Missuguste algustähtedega kirjutatakse ajaleht pärnu postimees?
ajaleht Pärnu Postimees
500
Millal kirjutatakse nimi-, arv- ja omadussõna järgneva sõnaga kokku?
Siis kui tekib uus mõiste.
500
Millises käändes on sõnad tuppa,majja?
Sisseütlevas käändes
500
Mis astmevahelduse liigi näide on? Mure-mure, kirjutama-kirjutada
Astmevahelduseta
M
e
n
u