Haigestumine
Haigusega toimetulek
Kriis
Suhtlemine
Motiveeriv intervjueerimine

100

Ärritav närvipinge, mis pikema aja jooksul mõjub muserdavalt ja tekitab kehalisi vaevusi

100

Selles vanuses lükatakse arsti juurde minekut edasi ja viivitatakse ravi alustamisega kõige sagedamini

100

Kriise jaotatakse arengu- ja traumaatilisteks kriisideks. Haigusega kaasnev kriis on ...

100

Selle poolest erineb aktiivne kuulamine toetavast kuulamisest

100

MI-d kasutatakse tervishoius peamiselt selle kliendigrupi puhul:

200

Näide tulevikku suunatud jõustava rahvatarkuse (ütluse) kohta

200

Näited tegevuste kohta, mis aitavad haigusega toime tulla vanaduses.

200

šokiperioodis on iseloomulik:

200

Aktiivse kuulamise kolm põhitehnikat on ...

200

MI märksõnad on (nimeta vähemalt kolm):

300

Kroonilise haigusega kaasnevad lisaprobleemid

300

Haigestunud inimene ja tema pere kogeb alaväärsus- ja häbitunnet, haigust püütakse ignoreerida. Sel juhul tema/nad võtavad haigust kui "..."

300

Kriisi tunnused (vähemalt 4) on ...

300

Teate vastuvõtjast tingitud suhtlemistõkked on järgmised (nimeta vähemalt 3)

300

MI eesmärk on

400

Nii nimetatakse stressitaset, mille puhul inimene tegutseb maksimaalselt hästi

400

Haigusega on võimalik kohaneda. "Mitte diabeet ei oma minu elu üle kontrolli, vaid see on minu diabeet, mida ma ise kontrollin" Sel juhul võetakse haigust kui "..."

400

Reaktsiooniperioodis on iseloomulik:

400

Kui inimene ei suuda saavutada teistega emotsionaalset või intellektuaalset kontakti, siis seda nimetatakse ...

400

MI rajaneb teoorial, mille järgi on kõikidel inimestel ...

500

Nii nimetatakse stressitaset, mille puhul tegutsemise efektiivsus langeb märgatavalt

500

Selles eas on kroonilise haigusega toimetulek kõige keerulisem.

500

Kroonilise haigusega kaasnevad muutused peres on:

500

Kehtestava mina-sõnumi kolm põhiosa on ...

500

MI rajaneb teraapial ..., mille peamisi väljatöötajaid on ... Selle teraapia aluseks on ... teooria.