Statskuppet
Den enevældige konge
Danske Lov

100

Adelen og kirken

Hvad bestod rigsrådet af, før 1536?

100

Det betyder, at man bestemmer alene

Hvad betyder det at være en enevældig konge?

200

De bestod af borgerne og de gejstlige

Hvad bestod stænderne af?

200

Fordi man lavede en ny, der tog udgangspunkt i kongens magt

Hvorfor blev administrationen forandret?

200

Kun det danske kongehus

Hvem var hævet over Kongeloven?

300

10. oktober 1660

Hvornår var mødet mellem stænderne om arvekongedømmet?

300

De inspirerede til det nye system

Hvad inspirerede kollegierne til?

300

Det kaldes voldgift

Hvad kalder man det, hvis nogen blev uenige, og man får en anden til at afgøre sagen?

400

Meget tyder på, at han var informeret og støttede idéen om et arvekongedømme

Hvilken rolle spillede Frederik den 3. i debatten om arvekongedømmet?

400

1665

Hvornår kom den endelige udgave af loven om enevælden?

400

At lave om på systemet

Hvad havde man ikke råd til at lave om på, bl.a. under Christian den 4.?

500

90% af befolkningen

Hvor mange procent af befolkningen var bønner?

500

De fik dem godkendt hos kongen

Hvor fik de øverste embedsmænd godkendt hos?