RAHVUSLIKU ÄRKAMISAJA EESVEDAJAD
I ÜLDLAULUPIDU
MIINA HÄRMA
LAULUD
VARIA
100

Rahvuseepos "Kalevipoeg" koostaja.

Friedrich Reinhold Kreutzwald.

100
Millal ja kus toimus I üldlaulupidu?
1869. aastal, Tartus
100

Kes ärkamisaja tegelastest oli Miina Härma õpetaja??

Karl August Hermann.

100
Kes on kirjutanud laulu "Tuljak"?
Miina Härma
100
Eesti hümni viisi autor.
Fredrik Pacius
200

Ärkamisaja esimene naisluuletaja.

Lydia Koidula

200

Kes oli üle-eestilise laulupeo mõtte algataja ja õhutaja?

Johann Voldemar Jannsen

200

Nimeta muusikainstrument, mida õppis Miina Härma.

Orel.

200
Kes on kirjutanud laulu "Kungla rahvas"
Karl August Hermann.
200

Kuidas nimetati vanasti puhkpilliorkestereid?

Pasunakoorideks.

300

Kultuuriajakiri, mida K. A. Hermann hakkas välja andma.

"Laulu ja mängu leht"

300

Kes osalesid I üldlaulupeol?

Meeskoorid ja pasunakoorid (puhkpilliorkestrid).

300

Nimeta Miina Härma koorilaul, mille järgi on tehtud ka tants.

"Tuljak"

300

Eesti vanim rahvalaul.

Regilaul.

300

Eesti hümni sõnade autor.

Johann Voldemar Jannsen.

400

Millega tegeles K. A. Hermann (vähemalt kolm tegevusala)?

Eesti kirjakeele ühtlustaja, koostas õpikuid, õpetaja, laulupidude korraldaja, helilooja, entsüklopedist, kirjanik.

400
Kaks laulu, mis kõlasid I üldlaulupeol, mille autoriteks olid Lydia Koidula ja Aleksander Kunileid.
"Sind surmani", "Mu ismaa on minu arm"
400
Kus õppis Miina Härma?
Peterburi konservatooriumis.
400
Kes on kirjutanud koorilaulu "Meeste laul"?
Miina Härma
400

Muusikainstrument, mida mängib organist.

Orel.

500

Nädalalehe "Postimees" toimetaja.

Johann Voldemar Jannsen.

500

Mitu päeva kestis I üldlaulupidu?

3. päeva.

500
Millist muusikat kirjutas Miina Härma kõige rohkem?
Koorimuusikat.
500

Mis on meie hümni pealkiri?

"Mu isamaa, mu õnn ja rõõm".

500

Nimeta 3 regilaulu tunnust.

Puudub kindel autor, 8-silbilised värsiread, eeslaulja ja koori vaheldumisi laulmine, algriim, ilma pillisaateta.

M
e
n
u