ARVUTAMINE
REEGLID
KUJUNDID
VALEMID
VARIA

100

Mitu rootsi krooni (SEK) saab 50 euro eest kui rahakurss on 11 (1 € vastab ligikaudu 11 SEK-ile).

550 SEK

100

Sõnasta liitmise vahetuvusseadus.

Summa ei muutu, kui muudame liidetavate järjestust.

100

Mis on ruut?

Ruut on võrdsete külgedega ristkülik.

100

Kuidas leida ruudu ümbermõõtu?

Ruudu ümbermõõdu leidmiseks tuleb tema külje pikkus korrutada neljaga.

100

Millist ruumilist kujundit meenutab elektripost!

Silinder

200

4 x 25 + 20 x 5 - 17 =

183

200

Millal jagub arv kahega?

Arv peab olema paarisarv.

200

Sõnasta ristküliku pindala arvutamise reegel.

Ristküliku pindala on võrdne tema pikkuse ja laiuse korrutisega.

200

Ruudu ümbermõõdu valem.

P = 4a

200

Mitu minutit on neljas ööpäevas?

5760 minutit

300

Mitu sekundit on kahes ööpäevas?

172 800 sekundit

300

Mis järguühikutest koosneb ÜHTEDE KLASS?

Ühelised, kümnelised, tuhandelised.

300

Nimeta viis tasapinnalist kujundit.

Punkt, sirge, lõik, kolmnurk, ristkülik, ruut jne.

300

Mis on ristküliku ümbermõõdu valem?

P = 2 (a + b)

300

Kui suur on täringu vastaskülgede summa?

7

400

 68 - x = 42

26