BYGNINGEN
KIRKENS LIV
BLANDET
VED DU DET
HVAD KALDES DET

100

BYGGESTIL HVOR MAN BRUGER VINDUER MED RUNDE BUER?
HVAD ER ROMANSK STIL

100

SPROG SOM BLEV BRUGT I KIRKERNE I KATOLSK TID?
HVAD ER LATIN

100

STORE FIRKANTEDE STEN DER BLEV BRUGT TIL KIRKEBYGGERI I MIDDELALDEREN?
HVAD ER EN KVADERSTEN

100

DEN DANSKE SALMEDIGTER DER HAR SKREVET FLEST SALMER
HVEM VAR GRUNDTVIG

100

MODEL AF SKIB DER OFTE SES HÆNGENDE I LOFTET I EN KIRKE?
HVAD ER ET KIRKESKIB

200

BYGGESTIL HVOR VINDUERNE ER SPIDSE FOROVEN?
HVAD ER GOTISK STIL

200

VIGTIG BEGIVENHED I KIRKENS LIV DER FANDT STED I 1536?
HVAD ER REFORMATIONEN

200

STED HVORFRA PRÆSTEN TALER TIL MENIGHEDEN?
HVAD ER EN PRÆDIKESTOL

200

NAVNET PÅ DE TO INDGANGSDØRE DER OPRINDELIG VAR I MANGE AF DE ÆLDSTE KIRKER?
HVAD ER EN KVINDEDØR OG EN MANDEDØR

200

HØJ TILBYGNING TIL EN KIRKE - OFTE TILFØJET KIRKEN PÅ ET SENERE TIDSPUNKT END DEN BLEV BYGGET?
HVAD ER ET KIRKETÅRN

300

HALVRUND TILBYGNING TIL KIRKEN HVOR ALTERET OFTE STÅR?
HVAD ER EN APSIS

300

DEL AF GUDSTJENESTEN HVOR MAN FÅR VIN OG BRØD?
HVAD ER NADVEREN

300

TILBYGNING TIL KIRKEN HVOR MAN I GAMMEL TID SATTE SINE VÅBEN?
HVAD ER ET VÅBENHUS

300

FUGL DER OFTE BRUGES SOM SYMBOL FOR BEGREBET FRED?
HVAD ER EN DUE

300

ANDET NAVN FOR OVERLIGGEREN OVER EN DØRÅBNING. SES OFTE I ROMANSKE KIRKE?
HVAD ER EN TYMPANON

400

DET STØRSTE RUM I EN KIRKE?
HVAD ER SKIBET

400

KAR HVOR MAN I GAMMEL TID DYKKEDE BARNET HELT NED I?
HVAD ER EN DØBEFONT

400

BETEGNELSE FOR KIRKER BYGGET I PERIODEN 1850 - 1930
HVAD ER DE NYERE KIRKER

400

TYSK MUNK DER GJORDE OPRØR MOD DEN KATOLSKE KIRKE?
HVEM VAR MARTIN LUTHER

400

TILBYGNING TIL KIRKENS KOR, HVOR PRÆSTEN KAN OPHOLDE OG HVOR MAN OFTE OPBAVARER KIRKESØLVET?
HVAD ER ET SAKRISTI

500

MALERIER SOM OFTE SES PÅ MURE OG HVÆLVINGER I GAMLE KIRKER?
HVAD ER ET KALKMALERI

500

BILLEDE ELLER SKULPTUR BAG KIRKENS ALTER
HVAD ER EN ALTERTAVLE

500

VERDENSHJØRNE SOM EN KIRKES TÅRN OFTEST VENDER IMOD?
HVAD ER VEST

500

NAVN FOR KORS HVORPÅ DER ER PLACERET EN KRISTUSFIGUR?
HVAD ER ET KRUCIFIKS

500

LILLE FIGUR AF FABELDYR - SES FLERE STEDER INDMURET I KIRKENS VÆG
HVAD ER EN BASILISK